Parking

Parkering på matchområdet tillates ikke uten innhentet aksept på forhånd. Sponsorer har rett til innkjøring for hovedsaklig av/pålessing av utstyr.

Parkering skjer derfor på egne områder, følg anvisning på illustrasjon og skilt på stedet.

NB! Skyttere bør legge til rette for at det er 5 min gange fra parkering. Legg til rette for litt ekstra tid før startskudd. Ta hensyn til trafikk og elg.