Utsettelse av match / match delay

Kongsvinger Open 2020 powered by Pedersens Vaabenlager – Nordisk mesterskap blir utsatt til 29-30 august 2020. Dette valget er tatt på bakgrunn av den pågående pandemien og tilhørende anbefalinger.

Dere som har meldt dere på matchen og betalt, beholder deres plass. Dersom dere ønsker å trekke dere fra matchen vil vi gi full refund av match-fee ut tom. 31/05-2020. Etter dette vil det være 50% refund ut juni og ingen refund etter juni. Vi håper flest mulig har anledning til å delta på matchen i slutten av august.

——————————————————————————————-

Kongsvinger Open 2020 powered by Pedersens Vaabenlager – Nordic championship is postponed to 29-30 August 2020. This choice is made based on the ongoing pandemic and associated recommendations.

Those who have signed up for the match and paid will keep their place. If you wish to withdraw from the match, we will provide a full refund of the match fee out. 31 / 05-2020. After that there will be a 50% refund out of June and no refund after June. We hope to have the opportunity to participate in the match at the end of August.